o nas

V9 jest czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 10-20
mieścimy się w Warszawie, przy Hożej 9 (na parterze budynku, wejście przez podwórko).
vlepvnet@gmail.com

V9 is located in Warsaw, Hoza 9
open from Monday to Saturday between 10 and 20
vlepvnet@gmail.com

***

V9 to miejsce stworzone przez grupę Vlepvnet, żeby celebrować sztukę ulicy, streetart i pokrewne zjawiska. Prezentujemy wystawy, prowadzimy warsztaty i dyskusje, udostępniamy artystom przestrzenie i narzędzia do twórczej działalności.  Staramy się prezentować pogłębione, krytyczne spojrzenie na graffiti i streetart. Odrzucamy dekoracyjne i instrumentalne traktowanie sztuki miejskiej, wyciągamy to, co zamiatane pod miejski dywan: brzydkie formy, niegrzeczne emocje.
V9 is a place created by Vlepvnet collecive to celebrate urban art, street art and related phenomena. We present exhibitions, conduct workshops and discussions, and provide artists with space and tools for creative activities. We try to present in-depth look at the graffiti and street art. We reject decorative and instrumental treatment of urban art. We draw out what’s swept under the carpet: the ugly forms, impolite emotions.

Oto z czego składa się V9 / Here is what constitutes V9:

SHOWROOM
Przestrzeń wystaw i eksperymentów artystycznych. Staramy się aby organizowane przez nas projekty miały krytyczny charakter i poszerzały pole dyskusji o sztuce ulicy. Prezentujemy zarówno wystawy uznanych artystów, jak i debiuty, zawsze jednak zabiegamy o drapieżną, surową i autentyczną sztukę ulicy.
Space for exhibitions and artistic experiments. We try to organize projects that expand the field of discussion about streetart. We present exhibitions of recognized artists as well as debuts, but always strive for raw and authentic street art.

PRACOWNIA
Zapraszamy do pracowni sitodruku zlokalizowanej w naszej piwnicy. Pracownia to serce V9: powstają tu plakaty, vlepki, publikacje, a także realizowane są zlecenia komercyjne. Z pracowni mogą korzystać także nasi goście w ramach organizowanych przez V9 warsztatów, kursów adresowanych do zamkniętych grup, a także samodzielnie po umówieniu z kierownikiem pracowni (tel. 600 899 309).
Welcome to screen-printing studio located in our basement. Studio is the heart V9: here are executed posters, stickers, publications, and commercial orders. The studio can also be used by our guest within the the workshops, courses addressed to closed groups and independently after contact with the studio master. (mobile: 600 899 309).

GALERIA
Poprzez galerię V9 można kupić prace najciekawszych polskich artystów streetartu. Osobom zainteresowanym budowaniem kolekcji sztuki ulicy służymy też doradztwem i konsultacjami.
Through the gallery V9 one can buy the most interesting works of Polish street artists. For those interested in building a collection of streetart works we offer a counseling and consultation.

SKLEP
W sklepie V9 oferujemy książki, autorskie printy, pocztówki, oryginalne ubrania, materiały dla artystów ulicznych.
V9 store offers books, prints, postcards, original clothing, and materials for artists.

CZYTELNIA / WYMIENIALNIA
Zachęcamy do uwalniania książek, płyt, vlepek, pocztówek i wszelkich kulturalnych dóbr. Z książek w naszej biblioteczce możecie korzystać na miejscu, lub wymieniać je 1:1.
We encourage you to release books, CDs, stickers, postcards and all cultural goods. You can use books from our bookcase locally or replace them 1:1.

FUNDACJA VLEPVNET
V9 to także siedziba Fundacji Vlepvnet – lidera w animacji i dokumentacji sztuki ulicy w Polsce.
V9 is also a home of the Foundation Vlepvnet – the leader in animation and documentation of streetart in Poland.

 

 

 

Lokal przy ul. Hożej 9 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Fundację Vlep[v]net dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy